Ändra masterserver (FQDN) på Hytera repeater

Just nu är rätt många Hytera repeatrar QRT från BM2401. Detta kan till största delen bero på att den FQDN som SM0TSC satt upp (master.ham-dmr.se) inte längre lever.

Just i skrivande stund är det 61 repeatrar som är offline från masterserver 2401. Nu är det ju inte alla som är QRT pga just detta med ändrad FQDN men en större del är det.

Hur ändrar man FQDN då?

Jo, det är inte så krångligt. Du måste dock ha rätt CPS (programmeringsmjukvara), programmeringskabel med installerade drivrutiner samt en dator.

Vet du inte vilken firmware din repeater har så kan du kontrollera detta på statussidan för repeatern, här använder vi SK3RHU UHF som exempel, se; https://brandmeister.network/?page=repeater&id=240325

Titta i rutan repeaterinfo. Där ser du vilken FW som körs, frekvenser och lite annat smått och gott. Den FW som repeater i detta exempel kör är A9.02.02.000. Alltså måste vi ha motsvarande CPS på datorn, den CPS jag har använt heter CPS_V9.02.02.002.iM(EM5).

Hytera CPS ver V9.02.02.002.iM(EM5)

När du har rätt CPS installerat, USB-kabel med drivrutiner och kabel ansluten till repeatern öppnar du helt enkelt programmet. Överst i menyn har du en knapp som heter ”Read”, tryck på den, du kan i detta steg behöva välja port, funkar det inte vid första försöket får du prova de olika portarna som kommer upp i rullistan till du får upp en ruta med ”Read Success”.

Du får nu upp repeatern i programmet enligt nedanstående bild. Spara gärna en kopia av repeterkonfig i detta läge. Tryck bara på knappen ”Save” och spara på valfri plats.

Översikt / första vy i CPS vid lyckad utläsning av programmering.

Nu ska du navigera till Conventional > General Settings > Network. Leta upp IP Connect Configuration enligt bild nedan.

IP Connect Configuration

Sudda ut ”master.ham-dmr.se”, se bilden ovan och det som är markerat med rött. Här skriver du bara in bm2401.dmrsweden.se för BM2401 eller som i detta exempel bm2402.dmrsweden.se för BM2402. Se till att Master Domain Name är ikryssat.

Nu kan du spara en kopia till av filen, spara den med ett suffix till första sparade filen. Du ska komma ihåg skillnaden på de då de nu innehåller ny FQDN för vald masterserver.

När filen är sparad så kan du trycka på ”Write” i menyn. Du skriver nu över en ny konfiguration med nya FQDN för din repeater, repeatern ska starta om av sig själv när allt är klart.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: