Moln vs Egna Servrar

Här har du en enkel lista med bra att tänka på gällande moln vs egna servrar.

Egna servrar:

Fördelar:

 1. Kontroll: Du har fullständig kontroll över din infrastruktur och kan anpassa den efter dina specifika behov.
 2. Anpassningsbarhet: Du kan anpassa servermiljön och konfigurationen för att optimera prestanda och säkerhet.
 3. Säkerhet: Med rätt åtgärder kan du implementera säkerhetsåtgärder som passar dina krav och standards.
 4. Kostnadskontroll: Du har en klar överblick över kostnaderna och kan undvika månatliga abonnemang.
 5. Datahantering: Du har direkt tillgång till dina data och kan hantera dem enligt ditt företags policy.

Nackdelar:

 1. Initial investering: Det krävs en betydande initial investering för att köpa och underhålla hårdvaran samt infrastrukturen.
 2. Underhåll: Du är ansvarig för att underhålla, uppgradera och säkra servern, vilket kan vara tidskrävande och kräva specialiserad kunskap.
 3. Skalbarhet: Att skala upp eller ner kan vara utmanande och kräva ytterligare investeringar och planering.
 4. Säkerhetsrisker: Du bär det fulla ansvaret för säkerheten, vilket kan vara riskabelt om du inte har tillräcklig expertis eller resurser.
 5. Miljöpåverkan: Egna servrar kan ha en negativ miljöpåverkan på grund av energiförbrukning och kylning.

Molntjänster:

Fördelar:

 1. Skalbarhet: Molntjänster kan skalas upp eller ner enligt behov utan att kräva stora initiala investeringar.
 2. Flexibilitet: Du kan komma åt dina data och applikationer från var som helst med internetanslutning, vilket främjar arbete på distans och mobilitet.
 3. Säkerhet: Många molntjänster erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner och övervakning för att skydda data mot hot.
 4. Kostnadsbesparingar: Du betalar endast för de resurser du använder, vilket kan vara mer kostnadseffektivt än att hantera egna servrar.
 5. Automatisering: Molntjänster erbjuder ofta automatiserade verktyg för hantering och övervakning, vilket minskar behovet av manuell administration.

Nackdelar:

 1. Beroende av internetanslutning: Du är beroende av tillförlitlig internetanslutning för att kunna komma åt dina data och tjänster.
 2. Datakontroll: Att lägga data i molnet innebär att du placerar förtroendet för dess säkerhet i tjänsteleverantörens händer.
 3. Kostnadskontroll: Kostnaderna kan vara svårare att förutse och kontrollera, särskilt om användningen av molntjänster ökar över tiden.
 4. Dataöverföring: Att flytta stora mängder data till och från molnet kan vara långsamt och kostsamt, särskilt för företag med stora datamängder.
 5. Standardisering: Du kanske inte kan anpassa servermiljön på samma sätt som med egna servrar, vilket kan begränsa flexibiliteten för vissa applikationer och krav.

Denna lista är inte heltäckande och vissa företag kan ha unika omständigheter som påverkar deras beslut. Det är viktigt att noga väga för- och nackdelar samt ta hänsyn till specifika behov och mål innan man fattar ett beslut.


av