AI-robot för DMR

Här nedan kan du testa en AI-robot för DMR (Digital Mobile Radio) på svenska.