Kategori: Sverige

  • Amatörradion: Det Oslagbara Kommunikationsverktyget i Kris och Krigstider

    I en värld präglad av ständig förändring och osäkerhet är kommunikation en av de mest avgörande faktorerna för att överleva och hantera kriser och krig. När traditionella kommunikationsnätverk kan vara sårbara och beroende av infrastruktur som kan fallera, är amatörradio en flexibel och robust lösning som visat sig vara oumbärlig i svåra tider. I denna…

  • Glad Nationaldag!

    Ha en fin nationaldag och firandet av Sverige som en pigg 500-åring! #Sverige#500year#Sweden