Etikett: Chef

  • Chef eller Ledare: Att förstå skillnaderna och uppnå framgång

    Inledning: Att vara i en position av auktoritet inom en organisation innebär ofta att man har ansvaret för att leda och styra en grupp människor. Termerna ”chef” och ”ledare” används ibland synonymt, men det är viktigt att förstå att det finns skillnader mellan de två rollerna. Att vara en chef handlar om att ha en…