Etikett: Syfte

  • Vad är syftet med chatGPT?

    Syftet med ChatGPT är att tillhandahålla en användbar och mångsidig konversationsagent som kan interagera med människor på ett naturligt sätt och svara på en rad olika frågor och kommentarer. Här är några av de huvudsakliga syftena med ChatGPT: OpenAI strävar efter att göra ChatGPT användbart och anpassningsbart för olika användningsfall genom att uppföljningsträna modellen och…